|
|
|
|

Membrany dachowe 


   Membrany stosowane przez naszą firmę, to przede wszystkim membrany Thermofol producenta niemieckiego Firmy Bauder. Są one dwuwarstwową membraną z uplastycznionego PVC. Membrany te dodatkowo są zbrojone siatką, która zwiększa jej wytrzymałość. Charakteryzują się odpornością na czynniki atmosferyczne, promieniowania ultrafioletowe, niskie i wysokie temperatury oraz agresywne środowisko. Membrany, które stosujemy posiadają atest na niepalność.
     

   Omawiane folie układa się w zależności od rodzaju wykonywanej hydroizolacji oraz zastosowanego układu warstw. Znaczenie ma rodzaj warstw bezpośrednio stykających się z hydroizolacją - pod i nad nią (podłoże, docisk od góry, o ile występuje wierzchnie krycie, lub jego brak). Połać dachowa powinna być nachylona pod kątem przynajmniej 0,2%, ale można układać także na dachach bez spadku. Dla wykonawców ważne jest to, iż powierzchnia na którą układa się membranę może być wilgotna. Nie przeszkadza to w niczym, ponieważ membrana jest paroprzepuszczalna. Wykonanie hydroizolacji dachu polega na odpowiednim ułożeniu membrany wraz z warstwą ochronną w postaci włókniny poliestrowej, szczelnym dogrzaniu membrany i prawidłowym jej zamocowaniu. Warstwa ochronna z włókniny potrzebna jest wówczas kiedy membranę układa się na zniszczone podłoże z ostrymi krawędziami i nierównościami, które mogłyby uszkodzić powłokę.

   Mocowanie membrany do podłoża odbywa się przez kotwienie mechaniczne w obrębie zakładów oraz zgrzanie membrany gorącym powietrzem. Wybór sposobu kotwienia zależy od rodzaju podłoża. Poszczególne odcinki membrany łączy się zgrzewając je gorącym powietrzem. Zgrzewanie to polega na podgrzaniu pasm do temperatury powodującej ich stan plastyczności i dociśnięciu ich do siebie. Gotowe połączenie jest szczelne i hermetyczne. Wszystkie uszczelnienia połączeń wykonujemy najlepszymi uszczelnieniami o dużej sile wiązania i niespotykanych właściwościach masy poliuretanowej, która jest trwale plastyczna.

Membrany dachowe stosujemy również przy renowacjach dachów płaskich pokrytych papą termozgrzewalną. Przy renowacji w/w dachów nie ma konieczności demontażu papy termozgrzewalnej oraz jej utylizacji. Koszt utylizacji papy tj. 1/3 kosztów nowego pokrycia membraną PVC. 

   Membrana dachowa może być stosowana na podłoże betonowe, podłoże z blach trapezowych oraz z płyt OSB. Takie podłoża/stropodach, w zależności od rodzaju i potrzeb, przed położeniem membrany najlepiej docieplić wełną dachową twardą, styropianem lub płytą PIR.


 Zakład Usług Wielobranżowych

FOLDACH

Andrzej Wędzina

73-200 Choszczno
Stary Klukom 8c

tel. kom. +48 600 313 309

e-mail: foldach@wp.pl


Copyright © - Zakład Usług Wielobranżowych Foldach